การซ่อนรางน้ำฝนไว้หลัง Parapet

product_2012022193750

Parapet คือกำแพงเตี้ยๆ ที่ก่อขึ้นมาบังไม่ให้เห็นหลังคา โดยกำแพงอาจจะสูงจนบังหลังคาหมด หรืออาจจะสูงเป็นเพียงแค่ขอบของหลังคาก็ได้ ซึ่งการทำ Parapet นี้จะมีรางน้ำฝนเพื่อรับน้ำจากหลังคาอยู่ด้านหลังกำแพง โดยรางน้ำฝนอาจจะหล่อจากคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเป็นรางน้ำฝนที่มาติดตั้งก็ได้ อย่างไรก็ตามการซ่อนรางน้ำฝนด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถยื่นหลังคาเป็นชายคาออกมาจากแนวผนังอาคารได้

ระหว่างผืนหลังคา

ในกรณีที่หลังคามีความชันและมีการยื่นชายคาออกมาจากแนวผนัง วิธีการซ่อนรางน้ำฝนทั้งสองวิธีข้างต้นจะใช้ไม่ได้ วิธีสุดท้ายคือการซ่อนรางน้ำฝนไว้ระหว่างผืนหลังคา โดยทำรางน้ำฝนไว้ในแนวผนังหรือเสาของอาคาร จากนั้นจึงต่อหลังคาอีกส่วนออกมาเป็นชายคา วิธีการนี้รางน้ำฝนจะรับน้ำจากผืนหลังคาส่วนใหญ่ไว้ได้ โดยจะมีน้ำฝนเพียงเล็กน้อยที่ไหลลงชายคาเท่านั้น

สำหรับวัสดุรางน้ำฝนนิยมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยหล่อขึ้นเป็นชิ้นเดียวกันอะเส ซึ่งต้องทำระบบกันซึมอย่างดี หรืออาจเลือกใช้เป็นวัสดุเบาอย่างสเตนเลส หรือไฟเบอร์กลาสซึ่งสามารถพับรางน้ำตามรูปแบบที่ต้องการได้ ซึ่งไม่ว่จะเลือกเป็นวัสดุใด ต้องหมั่นทำความสะอาดเศษฝุ่น หรือใบไม้อยู่เสมอ เพื่อป้องกันการอุดตันและน้ำขัง

สุดท้ายนี้ในส่วนของท่อน้ำฝน การซ่อนรางน้ำฝน  มักจะซ่อนท่อน้ำฝนไว้ตามแนวผนังอาคารได้อยู่แล้ว ส่วนการซ่อนรางน้ำฝนอาจจะต้องคิดเรื่องของแนวการเดินท่อเพิ่มเติม หรืออาจจะใช้โซ่ (Rain Chain) แทนท่อน้ำฝน โดยให้น้ำไหลลงมาตามสายโซ่ ก็ดูดีไปอีกแบบ