การเรียน ged ไม่ใช่เรื่องยากหากตั้งใจ!

มีผู้คนมากมายที่คอยตั้งคำถามเหลือเกินว่า การเรียน GED จะยากไหมหนอ แต่ทั้งนี้มันอยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ทุกสิ่งเป็นจริงได้ หากตั้งใจจริง ข้อสอบ GED สำหรับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ USA  จะมีการใช้ข้อสอบชุดปี 2002 โดยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 วิชา คือ Mathematics/ Language Arts, Reading/ Language Arts, Writing (including Essay)/ Science และ Social Studies  ซึ่งแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ต้องสอบให้ได้ 410 ถือว่าเป็นคะแนนที่ต้องทำให้เกินครึ่งนั่นเอง จึงจะถือว่าสอบผ่านเกณฑ์ แต่น้องๆ ต้องมีคะแนนรวมทั้ง 5 วิชา เกิน 2,250 คะแนน จึงจะได้รับวุฒิบัตรนะ ซึ่งก็ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหม เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ตั้งใจไปพร้อมๆกันเท่านั้นเองก็จะผ่านการสอบยากๆไปได้

ซึ่งในการเรียน ged นั้นเราควรจะหาคุณครูผู้สอนของเราเป็น GED ที่อยู่ในวงการการสอน GED มาอย่างยาวนาน เพราะว่าจะมีการเอาใจใส่นักเรียน และยังคอยให้คำปรึกษา และวางแผนการเรียนให้กับนักเรียน และอีกอย่างคือเราต้องพยายามตะลุยคลังข้อสอบเก่าเพ่ือความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะหากเราทำได้แล้วจะทำให้เข้าใจถึงเนื้อหาอย่างแท้จริง

อันที่จริงเราสามารถเริ่มต้นเรียนได้ทันทีเมื่อเราต้องการและมีความพร้อมแล้วสำหรับการเรียน เพราะต้องมีเวลาและให้เวลาได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากจะต้องมีการอ่านหนังสือเพื่อนำมาทบทวนและเตรียมตัวสำหรับการสอบ เมื่อเรามีเป้าหมายที่จะเรียนให้ผ่านก็ต้องย้ำกับตัวเองและก้าวข้ามผ่านไปอีกขั้นหนึ่ง